0770 700 700
info@turismvaslui.ro

Vaslui

TRASEE TURISTICE I

Se pretinde că orașul Vaslui ar fi fost înființat de bizantini, în memoria trecerii lor în Dacia Orientală și îi dădură numele de Basilica, după numele împăratului Basile Bulgaroctonul (descrierea lui Macarie, în călătoria sa de la Alep la Moscova). Academicianul Victor Spinei a arătat că numele orașului ar proveni de la migratorii pecenegi sau cumani (secolele X-XII). La Vaslui s-a constituit în secolul al XV-lea, prima școală de artă post-bizantină, care a interpretat datele iconografice bizantine în pictură, broderie, miniatură. Biserica „Sf. Ioan Botezătorul“, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, a fost realizată în stil moldovenesc, o îmbinare între stilul gotic și cel bizantin, între elementele arhitectonice occidentale și cele de iconografie ortodoxă.
Un hrisov de la 1491, ilustrează prețuirea de care s-a bucurat Vasluiul în timpul domniei sale, numit de el „târgul nostru”, când domnitorul dăruiește Vasluiului 17 sate. În pământ au fost sădiți atunci zece stejari și un frasin, în trunchiurile cărora, mai târziu, meșteri pricepuți au încrustat însemnul Moldovei – capul de bour.
Vasluiul este atestat documentar din anul 1375, dar dovezile arheologice demonstrează continuitatea locuirii încă din paleoliticul superior (30.000-8.000 î.e.n).
Municipiul Vaslui: Palatul Mavrocordat
Biserica Domnească „Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul” și Curțile Domnești
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”
Casa Ghica
Parcul Copou

Punct de plecare 1: Vaslui

Sat Băcăoani: Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare de la Podul Înalt

Sat Moreni, Comuna Deleni: Mănăstirea Moreni

Punct de plecare 2: Vaslui

Comuna Tanacu: Mănăstirea Sfânta Treime Tanacu
Rezervația Naturală Coasta Rupturile Tanacu

Punct de plecare 3: Vaslui

Comuna Dăneşti: Casa memorială Emil Racoviţă

Punct de plecare 4: Vaslui

Comuna Solești: Conacul lui Cuza
Mormântul Elenei Doamna
Barajul Solești

Comuna Miclești: Mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena
Movila lui Burcel

Punct de plecare 5: Vaslui

Comuna Ivănești: Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Comuna Gârceni: Mănăstirea Mălinești

Punct de plecare 6: Vaslui

Comuna Cozmești: Mănăstirea Fâstâci

Sat Schinetea, Comuna Dumești: Conacul Prezan

Punct de plecare 7: Vaslui

Comuna Codăești: Rezervație naturală în punctul „Movila lui Burcel”

Sat Pribești, Comuna Codăești: Conacul „Rosetti – Balș”, în prezent în curs de restaurare.

INFORMAȚII UTILE (link starea vremii, pensiuni, restaurante asociate traseelor turistice I etc.)