Muzeul Vasile Pârvan

Informații despre obiectivul turistic

Muzeul „Vasile Pârvan”

Acces / Localizare:
SEDIUL CENTRAL din Str. Vasile Pârvan nr.1
Expoziție permanent; Expoziție temporară; Cinematograf 3D; Documentare;
Istorice
SEDIUL din Str. Republicii nr.235
Expoziție permanentă; Expoziție temporară; Observatorul Astronomic
PAVILIONUL EXPOZIȚIONAL „Marcel Guguianu”

Harta:

Istoric / Particularități:
Bârladul este recunoscut drept oraşul maestrului Marcel Guguianu (28 iunie 1922 – 12 iunie 2012). Este printre puţinii sculptori români de talie internaţională în cinstea căruia a fost construit un muzeu cu arhitectură gândită anume pentru a pune în valoare capodoperele acestuia. În ţară sunt doar câteva muzee de sculptor, printre care Muzeul Jalea din Constanţa şi Irimescu din Fălticeni. Ridicarea pavilionului muzeal s-a impus după 1997, anul în care Marcel Guguianu a donat muzeului bârlădean toate lucrările sale, inclusiv multe obiecte personale folosite în activitatea artistică. Singura condiţie pusă a fost de a fi expuse într-un muzeu care să-i poarte numele. Conducerea muzeului de la acea vreme a solicitat sprijinul Consiliului Judeţean Vaslui pentru realizarea acestui proiect în Bârlad pe strada Republicii.
Pavilionul expozițional „Marcel Guguianu” adăpostește Expoziția permanentă și, ceea ce-l face cu totul deosebit, un Planetariu.

Muzeul Colecțiilor „Casa Sturdza”
Acces / Localizare: Bârlad, Str. Vasile Pârvan nr.4
Istoric / Particularități:
Casa Sturdza are o încărcătură istorică aparte pentru Bârlad, fiind construită în 1796. Până în anii 1940 a aparținut membrilor familiei Sturdza, care au deținut importante funcții politice în Principatul Moldovei și în România.
În 1993 s-a deschis Muzeul Colecțiilor, în cadrul căruia erau expuse șase colecții permanente, donate pe parcursul celor 84 de ani de preot stavrofor Gheorghe Ursăcescu, prof. Ion Chiricuță, dr. Marcel Vainfeld, col. ing. Ion Negoescu, actrița Clody Bertola, prof. George Ivașcu.
Mai bine de un deceniu, spațiul expozițional din imobilul Casa Sturdza din Bârlad a fost închis, necesitând ample lucrări de reparații. S-a reușit, în cele din urmã, realizarea unor intervenții care au readus clãdirea în circuitul muzeistic.
După un amplu proces de reabilitare și modernizare, în primăvara anului 2022, a avut loc redeschiderea Muzeului Sturdza și readucerea lui în circuitul muzeistic. Aici sunt expuse din octombrie 2022 și lucrările unor pictori reprezentativi contemporani, cu origini bârlădene, în cadrul expoziției permanente CORNELIU VASILESCU – DRAGOȘ PĂTRAȘCU.

Centrul de Informare și Documentare privind Regimurile Totalitare
din România (CASA „DEJ”)
Acces / Localizare: Bârlad, Str. Prof. dr. Gheorghe Vrabie
Istoric / Particularități:
Casa memorială „Gheorghe Gheorghiu-Dej” a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului XX la Bârlad. În această casă s-a născut la 8 noiembrie 1901 Gheorghe Gheorghiu -Dej, viitorul Președinte al Consiliului de Stat din perioada 1961-1965.
Se pare că imobilul a aparținut familiei de muncitori, Tănase Gheorghiu și Ana Gheorghiu. În prezent, casa face parte din patrimoniul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad.
Pe 22 septembrie 2020, aici şi-a deschis porţile pentru public Centrul de documentare privind regimurile totalitare din România. Noul centru se va adresa tuturor celor care vor să cunoască mai multe despre regimurile totalitare din România, în principal cel comunist, impactul acestora asupra societăţii şi mai ales consecinţele suportate de românii care li s-au opus.

Casa Memorială „Alexandru Ioan Cuza”

Acces / Localizare: Bârlad, cartierul Podeni, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 95A
Istoric / Particularități:
Pe 20 martie 1820, într-o casã boiereascã din Bârlad, s-a născut domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Istoricii susțin cã tatãl sãu, Ioan Cuza, a obținut de la domnitorul Mihai Șuțu o slujbã în judetul Tutova. Cum nu aveau locuință și proprietăți în Bârlad, au fost găzduiți pentru o vreme de Gheorghe Cuza, fratele lui Cuza tatãl. Marele domnitor a văzut lumina zilei în casa unchiului sãu și a locuit pentru puțin timp alături de părinți. Casa a fost construită în 1812 de către familia Cuza. Se viziteaza doar pe exterior.