0770 700 700
info@turismvaslui.ro

(Alexandru Vlahuță)Vaslui

Ş-acum douăzeci de ani, tot pe-aici, prin locurile acestea de-atâtea ori stropite cu sânge, s-au întors ostaşii noştri biruitori din câmpiile Bulgariei. Rărite erau rândurile, şi steagurile zdrenţuite de gloanţe, dar pe chipurile uscate şi pline de praf ale acelor viteji cari văzuseră moartea aşa de-aproape strălucea ca o lumină dumnezeiască; toată lumea se descoperea cu respect înaintea lor — pe străzile oraşului flori li s-aruncau din balcoane, şi ochii se umezeau de lăcrimi privindu-i, lăcrimi de iubire, de recunoştinţă, de admiraţie.

Citeste mai multe...

(Alexandru Ioan Cuza)Barlad

Unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru şi să ne permită a da ţării organizarea ce o aştepta de atât de mult timp.

Afla mai multe detalii

Husi

Sortimentele de vin din Huși sunt mai bune decât alte vinuri europenești și chiar decât vinul de Tokaji.

Afla mai multe detalii

(Vasile Pârvan)Negresti

Întocmai ca arta, religia şi filozofia, istoria este şi ea o atitudine în faţa lumii, a vieţii.

Vaslui

TRASEE TURISTICE I Se pretinde că orașul Vaslui ar fi fost înființat de bizantini, în

Bârlad

Bârladul, străvechi oraş aşezat pe cursul inferior al râului ce-i poartă numele, la răscrucea drumurilor

Huși

Localitatea Huși este atestată documentar la sfârșitul secolului al XV-lea, mai precis la 1494, într-un

Negrești

Prima menţiune documentară (1590-1591) nu oferă niciun indiciu asupra vechimii, dar toponimul Negreşti trimite la

Istorie de mii de ani

Despre Judetul Vaslui

„PUȚINE LOCURI ÎMI SUNT MAI DUIOS CUNOSCUTE CA ACEST ȚINUT AL VASLUIULUI, CARE NU-I NICI LA ​​MUNTE, NICI LA ȘES ȘI SE ÎMPĂRTĂȘEȘTE DE O NEASEMUITĂ FRUMUSEȚE.” (mai mult…)

(NICOLAE IORGA) Județul VASLUI este așezat în partea de est a țării. Sunt vecini, la est Republica Moldova, granița constituind râul Prut, la vest, județele Neamț, Bacău, Vrancea, la sud, județul Galați și la nord, județul Iași. Județul Vaslui reprezintă 2,2% din suprafața României și acoperă 5318 kmp. Întinzând-se pe cursul superior și mijlociu al râului Bârlad, străbate partea de sud și sud-est a Podișului Central Moldovenesc; în partea australă separă Colinele Tutovei de Dealurile Fălciului. Din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale, județul Vaslui are 3 municipii (Vaslui, Bîrlad și Huși), două orașe (Negrești și Murgeni) și 81 comune cu 449 de sate. Relieful este format în întregime din ansamblurile de formațiuni orientate, în majoritatea situațiilor, NS. Ca principale unități de relief prezente pe teritoriul județului Vaslui se pot evidenția: Podișul Central Moldovenesc, estul Colinelor Tutovei, Dealurile Fălciului, Depresiunea Huși și Depresiunea Elan-Săratu, toate fiind subunități fizico-geografice ale Podișului Bârladului.