Muzeul Județean Ștefan cel Mare

Informații despre obiectivul turistic

Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”

Acces / Localizare: Vaslui, Str. Hagi Chiriac nr.2
Nr. telefon:  0235 311 626
E-mail: muzeu_vaslui@yahoo.ro; museumvs@gmail.com
Adresa Web: http://www.muzeu-vaslui.ro
Harta:
Istoric / Particularități:
Înfiinţată pe 18 octombrie 1974 ca instituţie muzeală cu profil mixt de istorie şi etnografie, Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” a avut deschiderea oficială în ziua de 27 septembrie 1975.
Din anul 2018 are o Expoziție de bază refăcută, modernizată și foarte bine structurată tematic, ştiinţific şi muzeotehnic. Această structură este organizată pe mai multe domenii: Arheologie și Istorie Veche; Istorie Medievală; Cabinet Tezaur, Numismatică și Medalistică; Carte veche; Istorie Modernă și Contemporană (inclusiv perioada comunistă); Memorialistică-Personalități; Etnografie și Artă Populară; Artă plastică contemporană românească și Protejarea, conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal şi un salon al umorului denumit „Constantin Tănase”.
Noua Expoziție permanentă a Muzeului din Vaslui a fost organizată pe baza unor concepte muzeologice inovative, cu planurile tematice de idei aferente:
a) „Muzeul – școala de lângă școală” reprezintă un concept în cadrul căruia are loc maximizarea virtuților informative și formative ale spațiului expozițional pentru publicul școlar și nu numai, cu scopul deschiderii muzeului pentru toți educabilii care au parte, astfel, de experiențe de învățare de înaltă calitate. În acest mod, sunt încurajate curiozitatea și creativitatea publicului, dar și stimularea învățării prin joc și performanță, auditoriul descoperind noi abordări interdisciplinare ale lumii și vieții. Tocmai de aceea, publicul poate să-și dezvolte propriile atitudini și comportamente față de evoluția comunităților locale, față de patrimoniul muzeal și față de actul cultural propriu-zis.
b) „Muzeul – spectacol” este un concept în cadrul căruia are loc descoperirea de către public a unui spațiu muzeal în care se îmbină armonios elemente scenografice din arta spectacolului cu elemente de artă vizuală care redau un univers probatoriu mult mai obiectiv, mai atractiv și mai evocator al istoriei, artei, culturii și civilizației locale (de pildă, organizarea unor concerte și spectacole pentru educarea cultural-artistică, istorică și memorialistică și pentru trăirea unor emoții personale sau reconstituirea unor secvențe istorice și a unor scene de luptă), cu scopul dezvoltării de audiențe noi, de participare directă la programele muzeale educaționale, la cele de divertisment, de petrecere a timpului liber și de recreere în spațiul muzeal vasluian.
c) „Muzeul – paradigmă a bucuriei sufletești” este un concept în cadrul căruia au loc trăirile emoționale ale publicului la interacțiunea directă cu exponatele și la interiorizarea valorilor spirituale și cultural-artistice descoperite. Muzeul este conceput ca o realitate vie, o prelungire în timp a unui fapt sau proces cultural, un univers concret în care istoria, cultura și spiritualitatea subzistă. Prin organizarea atractivă a dispozitivului de prezentare muzeală, publicul are posibilitatea de a se atașa de exponate, de a recepta sufletește faptele și personalitățile istorice, de a intui urmele autentice ale trecutului și, de ce nu, de a retrăi atmosfera vremurilor de altădată.
Aspectele relevante ale Expoziției de bază ale Muzeului Județean Vaslui sunt legate de calitatea oportunităților oferite publicului de a învăța într-o perspectivă cuprinzătoare. Spre exemplu, dincolo de organizarea atractivă a dispozitivului de prezentare muzeală și de noutatea discursului muzeologic dat de ghidajul profesionist, se remarcă acuratețea prezentării proceselor și fenomenelor istorice întâmplate în arealul unor comunități locale, încadrate cronologic și științific în evoluția generală a umanității
Spre exemplu, la Secția de Arheologie și Istorie Veche sunt prezentate, pe perioade istorice, civilizațiile care au ocupat teritoriul actual al județului Vaslui din cele mai vechi timpuri și până în zorii Evului Mediu, prin focalizarea unor aspecte inedite: povestea trecerii prin timp a primilor oameni de la stadiul de culegători la cel de vânători și, apoi, de luptători și creatori – spusă printr-o artă statuară care sugerează progresul remarcabil al inteligenței lor sociale, dar și care conștientizează superioritatea omului asupra tuturor viețuitoarelor și, mai apoi, asupra semenilor săi; în paralel cu aceasta, este prezentată evoluția ceramicii, a uneltelor și armelor, dar și a plasticii zoomorfe și antropomorfe, alături de obiectele de podoabă, tocmai pentru a facilita, prin calitatea expunerii și a designului expozițional, constructivismul sau paradigma „învățării prin experiență”, care valorizează la om activismul structurilor de cunoaștere. În acest caz, expoziția nu este doar un rezervor de resurse istorice și artistice, ci și un spațiu de conectare a lumii experimentale și perceptuale a publicului la ceea ce este frumos, prin viziune, descoperire și interacțiune directă. Interesant este că evoluția civilizației Cucuteni – considerat cel mai important fenomen cultural eneolitic din estul Europei – este ilustrată sub forma unei anexe de locuință din stațiunea arheologică Dumești reconstituită, în care meșterul olar frământă lutul și-l arde la cuptor, tocmai pentru a crea celebra ceramică cu motive spiralo-meandrice, frumos pictată bicrom şi tricrom, dar și faimoasele figurine antropomorfe şi zoomorfe (legate de cultul maternității, fecundității și fertilității, de cultul animalier sau de credințele magico-religioase). De altfel, meșteșugul olăritului este evidențiat și prin expunerea așa numitei Truse a Pictorului, descoperită în așezarea de la Dumești, singura descoperire de acest fel din cultura Cucuteni, fiind compusă din materia primă utilizată la pictura ceramicii (hematit pentru culoarea roșie și oxid manganiferos pentru culoarea neagră), 2 mici mânere pentru pensoane și un mic frecător. La aceasta, se adaugă grupul celor 12 statuete de la Dumești (6 feminine și 6 masculine), prinse într-o horă. Așadar, în acest spațiu expozițional sunt organizate lecții de muzeu, ateliere de creație și conferințe care să atragă și să inspire tinerele generații pentru a-și cunoaște moștenirea culturală a trecutului.
Expoziția de bază a Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui se deosebeşte de altele, prin faptul că ilustrează elocvent legătura directă a oamenilor locului cu moștenirea lor istorică și cu patrimoniul cultural, iar spațiul expozițional e conceput ca un „loc comun al spiritului și al bucuriei sufletești”, un adevărat aşezământ cultural de luminare a spiritului autentic românesc, o oază de reflectare în chip strălucitor a frumuseţii tradiţiilor şi istoriei locale, dar şi promotor al creaţiilor umane.