Comuna Gârceni

Informații despre obiectivul turistic

Mănăstirea Mălinești

Acces / Localizare: 12 km de Vaslui. Comuna Gârceni.
Harta:
Istoric / Particularități:
Mănăstirea Mălinești a fost ctitorită în 1826, de obștea de monahi, lângă biserica veche a schitului din 1762. Biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” (8 noiembrie) datează din anul 1762, ctitorită de ieromonahul Nicodim Hudici.
Mănăstirea are plan triconic, cu turn clopotniță pe pridvor și două turle de secțiune octogonală pe naos și altar, intrare sud. Construcția conține bârne de stejar, încheiate „în clește”, pe fundații de piatră și tălpoaie de lemn, acoperiș în patru ape. Fațadele au fost căptușite cu șindrilă după 1995. Bolți octogonale pe naos și altar cu nervuri simple.
Trecerea din pronaos în naos este marcată de doi stâlpi despărțitori (inițial patru), pe care se sprijină o grindă, decorată în acolada. În pridvor, deasupra portalului, crestat în acolada, se află pisania, săpată în grindă, cu litere chirilice.
Cea în care se slujește acum, ce poartă hramul „Acoperământul Maicii Domnului” (1 octombrie), a fost construită în anul 1826, iar ulterior renovată între 1925-1928.
În 1928 Mănăstirea a fost transformată în obște de maici, apoi a fost desființat schitul în 1959 și reînființat în 1990 ca schit de călugări.
La fel ca Mănăstirea Florești, și aceasta se află pe lista celor mai vechi locașuri monahale și deține o icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni.