Palatul Mavrocordat

Informații despre obiectivul turistic

Palatul Mavrocordat

Acces / Localizare: Vaslui, Str. Ștefan cel Mare nr.62
Coordonate : 460,6345713426 N; 270,7312988829 E
Harta:
Istoric / Particularități:
Construit în perioada 1883 – 1892 în stil architectural Neoclasicism /Neorococo, Palatul Mavrocordat este foarte aproape de forma originală. Gheorghe Mavrocordat a denumit palatul după domnitorul Constantin Mavrocordat. Familia Mavrocordat, a fost o familie fanariotă cu rădăcini adânci în Imperiul Roman de Răsărit și care a dat principatelor române șase voievozi. Accesul principal se face printr-un portal cu o turlă decorată cu plăci ceramice şi în prezent găzduieşte Palatul Copiilor (Clubul Elevilor).