Episcopia & Muzeul Eparhial

Informații despre obiectivul turistic

Episcopia Hușilor & Muzeul Eparhial

Acces / Localizare: Huși, Str. Ștefan cel Mare nr. 1
Telefon: 0235 481 538
Harta:
Istoric / Particularități:
Episcopia Hușilor are în subordine 304 parohii, 500 lăcașe de cult, 19 mănăstiri, 254 de preoți, 250 călugări, un seminar teologic și așezăminte sociale. Cuprinde 3 protopopiate: Bârlad, Huși, Vaslui.
Catedrala episcopală din Huși poartă hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și a fost ctitorită în 1494 de către Ștefan cel Mare. Biserica a fost pictată de Gheorghe Tăttărescu.
În anul 1589 ia ființă Episcopia Hușilor care la acea dată era compusă din ținutul Fălciului și cel al Lăpușnei de dincolo de Prut. Pe 5 februarie 1949 intră în componența Episcopiei Romanului formând Episcopia Romanului și Hușilor. La data de 6 septembrie 1996 se reînființează Episcopia Hușilor.
În prezent, episcopul titular al Eparhiei Hușilor este PS Ignatie Trif.

Muzeul Eparhial

Acces / Localizare: Huși, Str. 1 Decembrie 1918
Telefon: 0235 481 538
Harta:
Istoric / Particularități:
Frumoasa casă ce găzduiește Muzeul Eparhial de Artă Religioasă din Huși, a fost construită de o familie din Huși, Berea, în 1889 și a avut o istorie zbuciumată, mai ales în a doua jumătate a secolului al XX-lea, când a fost folosită în diverse scopuri aleatorii și nu i s-a purtat de grijă cu atenția care i se cuvenea, așa încât ea a ajuns, practic, la sfârșitul secolului al XX-lea într-o stare de ruină. Era totuși un edificiu extrem de valoros și moștenitorul acestei case, domnul Mihai Ion Berea, din București, a primit lumina dumnezeiască de a dărui această casă Episcopiei Hușilor, în urma relației apropiate care s-a stabilit între domnia sa și P.S. Ioachim Mareș, Episcop al Hușilor, pe care l-a apreciat în mod deosebit pentru jertfelnicia prin care dorește să lase noi împliniri la această vreme de rectitorie a Eparhiei Hușilor de la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului nostru.
P.S Episcop Ioachim a purces așadar la un proces de restaurare a acestei clădiri care se afla într-o stare avansată de degradare. A fost nevoie de lucrări care s-au întins pe parcursul a multor luni, mai mult de un an de zile a fost nevoie de eforturi și de investiții materiale deosebite, proiectul de restaurare a acestei case ridicându-se dintru început la suma de 28 miliarde lei, în afară de cheltuielile ulterioare pentru amenajarea propriu-zisă a expoziției înăuntrul acestei case.
În urma acestor operațiuni de recondiționare a casei Berea s-a putut trece la organizarea expoziției muzeului eparhial care înainte se afla într-un spațiu mult mai restrâns și cu acces limitat din fostul Palat care a revenit la funcția sa de Palat Episcopal.
Colecția Episcopiei Hușilor a fost constituită mai ales în ultimul sfert de veac, după anii 1980, existând desigur multe dintre obiecte la Episcopia Hușilor, dar după 1980 s-a reunit la Palatul Episcopal de odinioară a lui Iacob Stamatie fondul patrimonial cel mai valoros din cuprinsul fostei Episcopii a Hușilor. Au fost organizate acolo depozite de icoane și de carte veche, iar cele mai valoroase dintre obiecte au fost prezentate în spațiul despre care vorbeam anterior.
A fost gândul cel bun al P.S. Episcop Ioachim, ca primind donație această clădire să o consacre utilizării ei în scop patrimonial, transformarea ei într-un Muzeu Eparhial reprezentativ, care să grăiască cu atâta profunzime pregnantă despre tradiții străvechi ale ortodoxiei de pe aceste meleaguri.
Organizarea muzeului a fost ea însăși un proces dificil la care au participat, în primul rând, din punct de vedere al concepției organizatorice, pr. Florin Șerbănescu, consilier patriarhal, și două colege de la sectorul patrimoniu cultural național bisericesc, Liliana Frățilă și Simona Nedu. De asemenea, nu putem uita lungul șir al celor care s-au implicat în acest proiect, pentru ca realizarea unui asemenea muzeu, este lesne de înțeles, nu poate fi decât rezultatul unui efort colectiv, iar dacă am conceput asta, am avut alături mulți localnici, meseriași buni, pricepuți, oameni de suflet care au pus umărul la împlinirea acestor gânduri, deci la transpunerea lor în faptă. Au fost alături, împreună cu meseriașii și elevi de la seminar care au ajutat mai ales în primele faze, când a fost vorba de transportarea patrimoniului de la Palatul Episcopal la noua clădire care îi era rezervată. în ce privește zona înconjurătoare, au contribuit și trupe ale unității militare locale care au amenajat spațiul dimprejurul construcției. A fost, de asemenea, prezentă și o firmă de construcții care a lucrat cu foarte multă dăruire la realizarea construcțiilor și a ornamentelor clădirii la exterior și a unor aspecte care țin de muzeo-tehnica interioară.

Cartea de Aur a Muzeului Eparhial, care ne întâmpină la intrare, a fost deschisă la data de 29 iunie 2004, odată cu inaugurarea muzeului. În această carte este însemnat cuvântul rostit de P.S. Episcop la deschiderea muzeului, începând cu primirea donației clădirii, cu restaurarea ei și cu organizarea propriu-zisă a expoziției. Sunt menționați toți care, într-un fel sau altul, și-au adus contribuția la transformarea acestei clădiri, în momentul de față o bijuterie. și întru cele din urmă este un înălțător apel, o chemare părintească a P.S.Episcop Ioachim către toți care vor păși în spațiul acestei expoziții pentru a se împărtăși din roadele bogate ale mesajului acestor valori ale tezaurului nostru bisericesc de demult. Această chemare se încheie așa: „Fiți așadar bineveniți în tezaurul de suflet al Sf. Episcopii a Hușilor! Amin și lui Dumnezeu slavă!”
Avem toate speranțele că acest muzeu de la Huși va deveni, în perspectivă, încă și mai mult decât este astăzi, o instituție muzeală reprezentativă, o instituție muzeală modernă, o instituție muzeală cu care Episcopia Hușilor, B.O.R. și cultura românească să se mândrească pe bună dreptate.