Comuna Tanacu

Informații despre obiectivul turistic

Mănăstirea „Sfânta Treime”

Acces / Localizare: Sat Tanacu, Comuna Tanacu
Harta: 
Istoric / Particularități:
Se zice că Satul Tanacu și-ar fi luat numele de la un vechi răzeș anume Tănase Tanacu, care a stăpânit acest loc împreună cu soția sa Merieana. Acest răzeș ar fi închinat partea sa de pământ bisericii, care a ars, odată cu ea ar fi ars și documentele lui Tanacu, ce se păstrau acolo. Biserica s-a construit din nou din bârne de stejar la 1821, de către săteni. Pe fâșia de pământ închinată bisericii, astazi este vatra satului Tanacu. Partea de pământ a Merienei soția lui Tanacu, a fost coasta unui deal spre Vest de sat care poartă numirea de Merieni. Merieni se mai numește o pădure din comuna Muntenii de Sus, a cărei hotar spre comuna Tanacu e pe zarea dealului Merieni.
Cinci monahi, de la Mănăstirea Sfânta Treime din Tanacu, au fost acuzați că, în iunie 2005, au ținut-o timp de trei zile pe Irina Cornici imobilizată pe o cruce de lemn, fără apă și fără mâncare, și au supus-o unui ritual de exorcizare. Întâmplările reprezintă bazele filmului După dealuri de Cristian Mungiu, câștigător la Festivalul Internațional de Film de la Cannes din 2012 pentru „Cel mai bun scenariu”.

Informații despre obiectivul turistic

Rezervația Naturală Coasta Rupturile Tanacu

Acces / Localizare: Drumul național DN24 pe ruta: Vaslui – Muntenii de Sus – drumul județean DJ244K – Tanacu.
Istoric / Particularități:

Coasta Rupturile – Tanacu este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip floristic), situată pe teritoriul administrativ al comunei Tanacu.
Rezervația naturală cu o suprafață de 6 hectare se află în Podișul Central Moldovenesc, în partea central-nordică a județului Vaslui și cea sud-estică a satului Tanacu. Aria protejată dispune de un habitat natural de tip Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice, ce adăpostește și conservă mai multe specii de ierburi și flori rare.